Projektkategorier

BioInnovation arbetar huvudsakligen med fem större insatsformer – innovationsprojekt, hypotesprövningsprojekt, samverkansprojekt, tematiska utlysningar och aktivitetsprojekt. Du kan läsa mer om de respektive projektkategorierna och om vad BioInnovations olika projektformer innebär på de här sidorna.