Utvärdering av HTL-olja som en förnybar komponent för bitumen – steg 1

Bitumen är en central bindande komponent i asfaltbeläggningar för vägar och tillverkas från råolja. Användningen av ett material hämtat från biomassa minskar den kolavtryck som är förknippad med det traditionella fossila bitumenet. Det gör även asfaltindustrin mindre beroende av icke-förnybara resurser. Den föreslagna forskningen utforskar en bredare användning av biomassa från skogsindustrin och bidrar till utvecklingen av en biobaserad ekonomi.

Projektet syftar till att avgöra om HTL-olja är lämplig för bitumenapplikationer. Förväntningen är att kunskapen kommer att utvecklas för bitumenprodukter med lägre koldioxidavtryck.

Därför är detta viktigt

Minskning av koldioxidavtryck blir allt viktigare för industrin i allmänhet. För asfaltbeläggning är en möjlighet att uppnå detta att använda ett biobaserat förnybart material, särskilt inom det fossila bitumenet. I Sverige är träbaserad biomassa en rikligt förekommande resurs, från vilken biooljor kan produceras genom HTL-teknologin. Därför kommer det vara av stor värde att undersöka det potentiella användningsområdet för sådana biooljor i bitumenapplikationer.

Förväntat resultat

Resultaten från detta projekt förväntas avgöra, med avseende på bindemedelsegenskaper, om HTL-oljan är en lämplig komponent för bitumen. Eventuella experimentella bituminösa sammansättningar kan också formuleras.

Deltagare

Nynas AB, RISE Processum och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sju månader – från november 2023 till juni 2024.