Transparent papper i förpackningsapplikationer – steg 1

Detta projekt syftar till att testa en hypotes om att transparent papper, en ny materialinnovation utvecklats av KTH och BillerudKorsnäs, kan användas i förpackningar för att ersätta plast.

Syftet med projektet är att utvärdera om det nya materialet har marknadspotential. Målet är att utveckla ett affärskoncept för transparent papper som tar hänsyn till materialegenskaper som behövs för att ersätta plast i förpackningsapplikationer.

Därför är detta viktigt

Transparent papper är en ny biobaserad materialinnovation från skogsråvara, som genom att användas som ersättare för plast i förpackningsapplikationer, bidrar till den statliga genomförandeplanen för Agenda 2030 som fokuserar på cirkulär och biobaserad ekonomi.

Förväntat resultat

I detta projekt testas hypotesen genom att göra en demonstratorförpackning med transparent papper som har tillverkats i projektet, samt genom att utveckla ett affärskoncept för det nya transparenta biomaterialet.

Vid projektets slut förväntas materialets marknadspotential ha utvärderats samt om materialet uppfyller de materiella kraven för olika förpackningsapplikationer.

Deltagare

BillerudKorsnäs AB och Kungliga Tekniska Högskolan.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 945 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2020.