Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll

Projektet bygger på att använda gröna blad som råmaterial i tillverkningen av ett ämne som har vetenskapligt dokumenterad effekt när det gäller aptitreglering och viktkontroll. Projektets syfte är undersöka om det är möjligt att producera detta ämne i större volymer genom att använda sig av en ny metod. Svårigheten har hittills legat i att det är svårt att isolera den aktiva fraktionen med tillräckligt stor renhet. Den nya metoden bygger på en process där thylakoid-membran isoleras. Genom att ta den nya metoden från labb- till pilotskala hoppas man kunna ta den nya metoden till kommersiell skala. I nuläget består svårigheten i att anrika thylakoid-fraktionen med en sådan renhet att den på ett enkelt sätt kan adderas i konsumentprodukter. Den tekniska innovationen i projektet består av att man genom att applicera den nya metoden kan mer än dubbla koncentrationen av det aktiva ämnet, och därmed göra produkten mer tillgänglig för en större grupp.

Därför är det viktigt

Innovationen har potential att påverka människors hälsa på ett positivt sätt.

Förväntat resultat

Den nya produktionstekniken förväntas leda till att produktion av den aktiva ingrediensen appethyl 2 kan utvinnas i stor skala. Detta kommer i så fall att innebära att konsumenten kommer att kunna sänka dosen från fem till två gram men med bibehållen effekt. Den förbättrade produktionsprocessen förväntas generera nya möjligheter för lantbrukssektorn när det gäller att bidra med råvara. Processen resulterar även i en ny sidoström, i form av en proteinfraktion, vilken, på sikt, skulle kunna utnyttjas som livsmedel.

Deltagare

Projektkonsortiet består av parterna Greenleaf Medical AB, SwePharm AB och Lunds universitet.

Budget

Projektet har en total budget på 3 468 000 SEK och kommer att löpa mellan 2018-09-21 till 2021-04-30.