Pappersbaserade lättviktsstrukturer med EMI-skyddande funktion för fordon (PulpFun)

Projektet går ut på att utveckla lättviktskompositer baserade på pappersmassa som ger strukturellt stöd som behövs för inredningspaneler för avskärmning av elektromagnetiska störningar (EMI) i vägfordon. De framtagna kompositerna förväntas ha goda mekaniska egenskaper samt vara tåliga mot fukt och brand.

I projektet kommer två av Sveriges största branscher att samarbeta, bilbranschen och pappers- och massaindustrin, med syftet att även väcka intresset för en sådan här lösning bland slutanvändarna, det vill säga bilbranchen.

Därför är detta viktigt

Om attraktiva biobaserade lättviktskompositer med EMI-skyddande funktion kan tas fram till en alltmer elektrifierad bilbransch kan dessa vara ett alternativ till fossilbaserade kompositer, som idag är vanligt förekommande i bilar. Dessutom skulle dessa material även kunna användas i andra branscher. Ett lyckat resultat kan på sikt innebära nya affärsmöjligheter I bioekonomin för inblandade industrier, säkra bilar för konsumenter och steg närmare en omställning av samhället till en bioekonomi.   

Förväntat resultat

Det övergripande målet är att utveckla en prepreg bestående av termomekanisk massa (TMP), förimpregnerad med funktionaliserad termoplast, som kan kompressionsformas till lättviktskompositer med multifunktionalitet för vägfordon. Ett lyckat resultat kan leda till produktion av unika biobaserade material i Sverige, en ökad efterfrågan på skogs-, pappers- och massaprodukter, samt en ökad användning av av förnybara resurser i kompositindustrin.

Deltagare

RISE SICOMP, Sveaskog, Holmen, PODCOMP och Inxide

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 005 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Guan Gong, projektledare, RISE SICOMP
+46 911 744 16
guan.gong@ri.se