Pappersbaserade lättviktsstrukturer med EMI-skyddande funktion för fordon (PulpFun) – steg 1

Projektet pågick mellan maj 2019 och februari 2020.

Projektet gick ut på att utveckla lättviktskompositer baserade på pappersmassa som ger strukturellt stöd som behövs för inredningspaneler för avskärmning av elektromagnetiska störningar (EMI) i vägfordon. De framtagna kompositerna förväntades vara tåliga mot fukt och brand.

Därför var detta viktigt

Om attraktiva biobaserade lättviktskompositer med EMI-skyddande funktion skulle kunna tas fram till en alltmer elektrifierad bilbransch skulle dessa kunna vara ett alternativ till fossilbaserade kompositer, som idag är vanligt förekommande i bilar. Dessutom skulle dessa material även kunna användas i andra branscher. Ett lyckat resultat skulle på sikt kunna innebära nya affärsmöjligheter i bioekonomin för inblandade industrier, säkra bilar för konsumenter och steg närmare en omställning av samhället till en bioekonomi.

Förväntade resultat

Det övergripande målet var att utveckla en prepreg bestående av termomekanisk massa (TMP), förimpregnerad med funktionaliserad termoplast, som skulle kunna kompressionsformas till lättviktskompositer med multifunktionalitet för vägfordon. Ett lyckat resultat skulle kunna leda till produktion av unika biobaserade material i Sverige, en ökad efterfrågan på skogs-, pappers- och massaprodukter, samt en ökad användning av förnybara resurser i kompositindustrin.

Deltagare

RISE SICOMP, Sveaskog, Holmen och PODCOMP.

Budget

Projektet had en total budget på 1 005 000 SEK.