Onskin – 3D Biomaterial från skogen

Projektbudget: 10 MSEK (varav 5 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2,5 år
Aktörer: Chalmers Tekniska Högskola (projektledning), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medibiome, Cellink och APTAB i samarbete med Stora Enso

Projektet kommer att utveckla innovativa material (s.k. celullosa nanofibriler, CNF) baserade på miljövänlig skogsråvara som lämpar sig för 3D-printing av avancerade förband primärt för svensk sjukvård. Den initiala målgruppen är patienter behandlade på plastikkirurgen för brännskador i svåråtkomliga kaviteter (armhåla, näsa, hals). Projektmedlemmarna ser detta projekt som ett startskott för många nya CNF biomaterial från svensk skog som kan ersätta fossilbaserade produkter, och utveckla svensk sjukvård och industri.

Paul Gatenholm

Paul Gatenholm, Caroline Damgaard och Emma Ekberg i utvecklingsmiljön.

Läs mer: Onskin skapar skräddarsydda förband med 3D-printad nanocellulosa

”Skogen kommer få en större betydelse för hela vården”, artikel publicerad av Skogsindustrierna 2018-11-27