NordicBio

I dagens vårdsektor används en stor andel engångsartiklar av fossilbaserad textil. NordicBio ämnar bidra till att introducera fler fiberbaserade textilier inom vården. Satsningen har även ambitionen att utveckla nya metoder för återvinning av textilfibrer, både på mekanisk och på kemisk väg. På detta sätt hoppas man bana väg för en effektivare och mer cirkulär resursanvändning. Projektets målsättning är även att bibehålla engångsmaterialens unika fördelar så som kostnad, enkelhet och hygien.

Därför är det viktigt

Projektet är viktigt då det har ambitionen att utveckla ytterligare ett användningsområde för växtbaserade textilfibrer och därigenom bidra till målsättningen att skapa en cirkulär ekonomi.

Deltagare

Projektkonsortiet består av Pure Waste Textile (PWT), VTT, Cellcomb, Fibrer-x, Stockholms Läns Landsting (SSL), Sporda Nonwoven, RISE IVF och Wargön Innovation.

Förväntat resultat

Förväntan är att projektet ska bidra till ytterligare lösningar och processer för ett ökad användande av växtbaserade textilfibrer inom vårdsektorn.

Budget

Den finska delen av budgeten omfattar 497 914 EUR, den svenska delen av projektet 2 300 000 SEK. Projektlängd 18 månader.