Nanocellulosa som förstärkningsmedel för biobaserade och biologiskt nedbrytbara material

Projektet syftar till att utveckla tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar för tillverkning av lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast, med bra mekaniska egenskaper som uppfyller kraven för avsedda applikationer.

Projektets mål är att;

  • Visa att lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast kan tillverkas i en simulerad operationell miljö och användas för minst två applikationer
  • Utveckla business cases och en konkret plan för kommersialisering av den nya tekniken och produkterna
  • Utvärdera den nya teknologins bidrag till förbättrad hållbarhet genom en komplett livscykelanalys (LCA)

Därför är detta viktigt

Lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast är möjliggörare för olika biobaserade produkter som kan bidra till att bryta vårt beroende av petroleum-baserade plaster i många applikationer, till exempel konsumentvaror, bildelar och byggmaterial.

Projektet kan därför bidra till en biobaserad ekonomi, samt FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Dessutom är projektets resultat av stor betydelse för de deltagande företagens tillväxt på både teknisk och kommersiell nivå.

Förväntat resultat

Projektet förväntas 1) screena formler för biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast, samt utveckla, karakterisera och validera småskaliga biokompositprover (i gram), 2) tillverka utvald nanocellulosa i pilotskala (i kg), 3) utveckla, karakterisera och validera storskaliga (i kg) biokompositprover, samt utveckla demonstranter med bra mekaniska egenskaper som uppfyller kraven för avsedda applikationer.

Deltagare

FineCell Sweden AB, Elastopoli Oy och All-Plast Oy.

Budget & tidsplan

Projektet har en budget på 1 059 000 SEK (från den svenska partnern) plus 116 000 EUR (från finska partners), varav 50% ska medfinansieras, och pågår mellan december 2019 och november 2020.