Helt ligninbaserade kolfiberkompositer

Projektet ska använda sig av lignin för att tillverka kolfiberkompositer som är helt biobaserade. Idag sker produktionen av kolfiberkomposit med hjälp av fossilbaserade råvaror. Projektet vill utveckla det första helt ligninbaserade kolfiberkompositmaterialet någonsin. Råmaterialet, lignin, kommer att tas från massafabriker. Det finns två beståndsdelar i en kolfiberkomposit – kolfibrer och polymermatris, båda dessa kommer att skapas från lignin.

Förväntat resultat

En kolfiberkomposit som är helt biobaserad har stor potential när det gäller att minska användning av fossila material inom sitt segment, men skulle även ha stor konkurrenskraft. Detta skulle kunna förändra marknadsförutsättningarna på ett flertal områden. Ett par exempel på detta skulle kunna vara inom fordonsindustrin (lättare bilar) eller inom vindkraftsindustrin (större diameter på vindkraftverkets vingar).

Deltagare

Projektkonsortiet består av följande parter RISE, KTH, RenFuel, Valmet, Stora Enso, Södra, Fortum, Metsä, Klabin, Fibria, Altri, Domtar, Mercer, Sappi och Naviator.

Budget & tidsplan

Projektet kommer att pågå mellan den 2018-11-06 –2019-05-06 och har beviljats 500 000 SEK i medel.

Mer information

Omid Hosseinaei, RISE
Projektledare
omid.hosseinaei@ri.se
08-676 7228