Hållbar ytskyddsbehandling av virke för kostnadseffektivt byggande – steg 1

Målet är att säkra en effektiv och cirkulär träproduktanvändning genom att förbättra konstruktionsvirkets funktionalitet. Projektdeltagarna representerar tillsammans hela värdekedjan från skog till bygghandeln och har ett uttalat, gemensamt affärsintresse i de produkter som projektet inkluderar.

Därför är detta viktigt

Ett mål för projektet är att bidra till Sveriges vision om att vara världsledande i omställningen till en biobaserad ekonomi till 2030. Jordens temperaturökning har FN:s klimatpanel IPCC bedömt till 3-8 °C till år 2100 om vi inte drastiskt minskar våra klimatpåverkan.

Ett ökat byggande i trä är ett sätt att minska utsläppen då varje kubikmeter trä som används minskar CO2-utsläppen med 1,1 ton jämfört andra icke förnybara byggnadsmaterial. Vidare binder varje kubikmeter trä 0,9 ton CO2. Totalt hindrar varje kubikmeter trä ca. 2,0 ton CO2 från att nå atmosfären.

Projektet ämnar bidra till en biobaserad ekonomi genom att skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på miljövänliga konstruktionsmaterial av trä genom ny, breddad funktionalitet. Dessa träprodukter väntas även uppfylla regeringens förslag om obligatorisk källsortering av bygg- och rivningsavfall.

Förväntat resultat

Projektets vision är att kunskapen från hypotesprövningen leder till nya användningsområden för trä som konstruktions- och fasadmaterial såväl nationellt som internationellt. Miljöaspekter omfattar hela värdekedjan från skog till färdig träprodukt, produktens användning, samt slutligen omhändertagandet när den tjänat ut.

Deltagare

Holmen AB, Optimera Svenska AB, Nouryon- Pulp and Performance Chemicals AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1,1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från april 2020 till januari 2021.