Hållbar ytskyddsbehandling av virke för kostnadseffektivt byggande – steg 1

Projektet pågick mellan april 2020 och mars 2021.

Projektet ämnade bidra till en biobaserad ekonomi genom att skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på miljövänliga konstruktionsmaterial av trä genom ny, breddad funktionalitet. Dessa träprodukter väntades även uppfylla regeringens förslag om obligatorisk källsortering av bygg- och rivningsavfall.

Deltagare

Holmen AB, Optimera Svenska AB, Nouryon- Pulp and Performance Chemicals AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget

Projektet hade en total budget på 1,1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Genom att möjliggöra användadet av trä i fler användningsområden och typer av byggnader, på bekostnad av betong och metall, bidrog projektet till Sveriges vision om att vara världsledande i omställningen till en biobaserad ekonomi till 2030.

Ett ökat byggande i trä är ett sätt att minska utsläppen då varje kubikmeter trä som används minskar CO2-utsläppen med 1,1 ton jämfört andra icke förnybara byggnadsmaterial. Vidare binder varje kubikmeter trä 0,9 ton CO2. Totalt hindrar varje kubikmeter trä ca. 2,0 ton CO2 från att nå atmosfären.

Projektet ämnade bidra till en biobaserad ekonomi genom att skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på miljövänliga konstruktionsmaterial av trä genom ny, breddad funktionalitet.

Förväntade resultat

Projektets vision var att kunskapen från hypotesprövningen skulle leda till nya användningsområden för trä som konstruktions- och fasadmaterial såväl nationellt som internationellt. Miljöaspekter omfattade hela värdekedjan från skog till färdig träprodukt, produktens användning, samt slutligen omhändertagandet när den tjänat ut.

Konkreta resultat

Ny, viktig kunskap för en möjlig fortsättning. Projektdeltagarna representerade tillsammans hela värdekedjan från skog till bygghandeln och har ett uttalat, gemensamt affärsintresse i de produkter som projektet inkluderar. Projektet resulterade även i ökad kunskap- och innovationskompetens.

Nästa steg

Fortsättning är under planering.