En ny generation sågverktyg

Klyvsågning av timmer (stockar) är den dominerande processen när det gäller värdeskapande av skogsråvara. Avfallet i denna process i form av sågspån av låg kvalitet uppgår för närvarande till minst 10-15 procent av användbar skogsråvara. En minskning av dessa spånförluster skulle leda till stora fördelar, till exempel mindre behov av skogsråvara för samma producerade mängd sågat virke, ökad produktionshastighet, minskad energiförbrukning och högre kapacitet hos sågarna.

Syftet med projektet är att utveckla och implementera en ny generation bandsågverktyg som gör det möjligt att avsevärt minska spånförlusterna (sågspån) och öka produktionskapaciteten i sågverk (för att nå det så kallade 50/50-målet).

Projektet består av följande arbetspaket;

  • Arbetspaket 1: Fokus på ökade skärhastigheter
  • Arbetspaket 2: Fokus på material och design av bandsågblad och tänder
  • Arbetspaket 3: Fokus på ytkvalitet och dimensionstoleranser
  • Arbetspaket 4: Fokus på kurvsågning
  • Arbetspaket 5: Ny organisation och nytt arbetssätt på sågverken för att underhålla skärverktyg

Därför är detta viktigt

För att kunna öka utbudet av det värdefullaste vi kan få ut av skogsråvaran, nämligen sågat virke, så

måste förlusterna i sågprocessen minskas. Idag förloras en hel del i form av bland annat lågvärdigt spån och vi har under en lång tid försummat att utveckla processen i detta avseende.

Projektet söker att minska förlusterna, samt att som bieffekt också öka produktionshastigheten, minska energiåtgången och förbättra produktkvalitén. Allt detta för att öka värdet av svensk skogsråvara och bidra till ett uthålligt skogsbruk.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utveckla verktyg för en mer effektiv process för att maximera utnyttjandet av tillgängligt skogsråvara, med hänsyn till moderna krav, metoder och resurser i form av energieffektivitet, hållbarhet, kvalitet, digitalisering och mer. Detta innebär ett mål om 50% minskning av avfallet (sågspån) och 50% ökning av matningshastigheten (produktionskapaciteten).

Deltagare

Luleå tekniska universitet, avd. träteknik (Skellefteå), LSAB Sverige Produktion AB (Långshyttan), Norra Skogsägarna Ek. Förening (Umeå) och USNR AB (Söderhamn).

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 7,5 MSEK och pågår mellan november 2019 och maj 2022.