Framgång för mer klimatvänliga väggmaterial

Som svar på byggindustrins stora klimatpåverkan visar ett BioInnovation-finansierat projekt upp prototyper av 100 procent fossilfria plywoodskivor och byggelement. En industriell produktion av cirkulära och mer klimatvänliga väggmaterial tycks vara inom räckhåll.

Ingrid Öberg Månsson, RISE. Foto: RISE.

Projektet 100% fossilfria byggskivor och byggelement testade att ersätta det fossilbaserade lim som finns i plywood och byggelement med ett biobaserat lim från Stora Enso, tillverkat av skogsråvara. Resultaten var framgångsrika. IsoTimber lyckades tillverka 100 procent biobaserade byggelement i industriell skala och projektpartnern Moelven tog fram en biobaserad plywoodskiva.

– Träbyggandet trendar, det är fantastiskt men ska det göra nytta ur ett hållbarhetsperspektiv behöver vi titta på limparametern och att möjliggöra cirkularitet. I en väggsektion står limmerna för 1 procent av vikten men 30 procent av klimatpåverkan. Att fasa ut fossilbaserat lim är också viktigt för en sund produktionsmiljö, säger Ingrid Öberg Månsson, tf projektledare på RISE.

Tjalling Chaudron, Moelven. foto: Moelven.

Projektet påvisade möjligheten till en utökad värdekedja genom att tillverka spånskivor av återvunna fossilfria byggelement.

Nu tar både IsoTimber och Moelven projektresultaten vidare i syfte att optimera och utvärdera affärsmässigheten och miljöprestandan i en storskalig produktion. De första resultaten visar att limmet avsevärt förbättrar plywoodskivornas klimatavtryck.

– Ökad hållbarhet efterfrågas och även om vår råvara och produktion är hållbar finns potential att göra bättre. Alla projektpartners delade frikostigt med sig av sina resurser, det har bidragit till att vi kommit långt i arbetet med att ta fram fossilfria plywoodskivor, säger Tjalling Chaudron, produktutvecklare på Moelven.

Läs mer om projektet 100% fossilfria byggskivor och byggelement.