Biobaserade superabsorbenter i livsmedelsförpackningar

Projektet avser att ta fram biobaserade superabsorbenter, främst inom livsmedel- och sjukvårdsmarknader, som ersättning för absorbenter av plast. Ett vanligt användningsområde på absorbenter till exempel “dynan” i livsmedelsförpackningar som suger upp vätskan från maten.

Därför är detta viktigt

Genom att undersöka möjligheten att använda biobaserat material som absorbent skulle detta på sikt kunna ersätta en stor del av absorbenter från fossila källor, vilka dessutom idag är kritiserade för den eventuella hälsorisk som finns förknippad med att använda dessa i livsmedelsförpackningar och i kontakt med mat.

Förväntat resultat

Om ett biobaserat material kan fungera som superabsorbent skulle det ha stor marknadsmässig potential, samt få stort genomslag såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt inom branschen. Vid lyckat resultat kommer projektet både stärka Cellcombs position inom utveckling av miljövänliga produkter och även bidra till att Sverige behåller sin ledande position inom forskning och utveckling kring biobaserade material.

Deltagare

Cellcomb och RISE

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 000 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Mikael Solberg, projektledare, Cellcomb
+46 54 7000 400
mikael.solberg@cellcomb.com