Biobaserade superabsorbenter i livsmedelsförpackningar – steg 1

Projektet pågick mellan maj och november 2019.

Projektet avsåg att ta fram biobaserade superabsorbenter, främst inom livsmedel- och sjukvårdsmarknader, som ersättning för absorbenter av plast. Ett vanligt användningsområde på absorbenter till exempel “dynan” i livsmedelsförpackningar som suger upp vätskan från maten.

Deltagare

Cellcomb och RISE.

Budget

Projektets budget var 1 000 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Genom att undersöka möjligheten att använda biobaserat material som absorbent skulle detta på sikt kunna ersätta en stor del av absorbenter från fossila källor, vilka dessutom idag är kritiserade för den eventuella hälsorisk som finns förknippad med att använda dessa i livsmedelsförpackningar och i kontakt med mat.

Förväntade resultat

Om ett biobaserat material kan fungera som superabsorbent skulle det ha stor marknadsmässig potential, samt få stort genomslag såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt inom branschen. Vid lyckat resultat skulle projektet både stärka Cellcombs position inom utveckling av miljövänliga produkter och även bidra till att Sverige behåller sin ledande position inom forskning och utveckling kring biobaserade material.

Konkreta resultat

Nio olika cellulosabaserade material utvecklades genom användning av olika kemiska metoder och olika torkningsmetoder. Det visade sig att cellulosabaserade material kan absorbera dubbelt så mycket vatten jämfört med kommersiell polyakrylsyra.

En viktig parameter inom detta projekt var att utvärdera den ekonomiska genomförbarheten för produktionen av materialen. Enligt projektparternas beräkningar är de tillverkade cellulosabaserade materialen två gånger dyrare jämfört med de kommersiella produkterna. Materialet tillverkades dock med en laboratoriemetod och projektparterna tror att priset kan sänkas genom optimering av tillverkningsmetoden samt att använda befintliga industriella processer. För att absorbera samma mängd vätska behövs endast hälften av mängden av cellulosabaserade material, detta betyder att man kan transportera dubbelt så mycket material på samma volym, vilket kommer minska konstaderna vid transport.

Tre olika demonstratörer utvecklades på projektet, som är resultatet av material med olika torkningsmetoder.

Nästa steg

Projektet har visat att det är möjligt att producera cellulosabaserade superabsorbenter som presterar bättre än kommersiella superabsorbenter, men produktionskostnaden av materialet är fortfarande ett problem.