Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Projektbudget: 4,550 MSEK (varav 2,250 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2 år
Aktörer: SLL Innovation (projektledning), Wargön Innovation, OrganoClick, IMSnonwoven och Re:newcell, samt entreprenörer driver utvecklingen av de enskilda lösningsspåren

Projektet syftade till att visa att det är möjligt att ersätta oljebaserade textilier och plaster, med biobaserade diton, med en tydlig återvinningsstrategi, inom ett par utvalda lösningsområden, med förbättrad vård- och miljöeffektivitet.

Projektet byggde på fem stycken utvalda lösningar som alla representerade innovation och marknadspotential, och där ett val av biomaterial var önskvärt. Målsättningen var att utveckla lösningarna till den nivå som krävdes för att klara en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). De fem lösningarna är Dysfagimugg, Instrumenthållare, Katettvätt, Urinsystem, Engångstextilier. Lösningarna låg vid projektets start mellan TRL4 och TRL5, och målsättningen i detta projekt var att i den mån lösningarna går igenom alla de olika stegen, från marknadsanalys till verifiering, så ska TRL7 uppnås.