Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Projektbudget: 4,550 MSEK (varav 2,250 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2 år
Aktörer: SLL Innovation (projektledning), Wargön Innovation, OrganoClick, IMSnonwoven och Re:newcell, samt entreprenörer driver utvecklingen av de enskilda lösningsspåren

Projektet syftar till att visa att det är möjligt att ersätta oljebaserade textilier och plaster, med biobaserade diton, med en tydlig återvinningsstrategi, inom ett par utvalda lösningsområden, med förbättrad vård- och miljöeffektivitet.

Projektet bygger på fem stycken utvalda lösningar som alla representerar innovation och marknadspotential, och där ett val av biomaterial är önskvärt. Målsättningen är att utveckla lösningarna till den nivå som krävs för att klara en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). De fem lösningarna är Dysfagimugg, Instrumenthållare, Katettvätt, Urinsystem, Engångstextilier. Lösningarna ligger idag mellan TRL4 och TRL5, och målsättningen i detta projekt är att i den mån lösningarna går igenom alla de olika stegen, från marknadsanalys till verifiering, så ska TRL7 uppnås.