Avancerade fiberbaserade förslutningar – steg 1

Ungefär 2 500 000 ton plast används för plastförslutningar (2 500 miljarder @ 1 gram). Många av dessa används för avancerade lösningar och applikationer. Genom att visa att fibermaterial kan användas för dessa ändamål visar vi att formade fibermaterial har potential att ersätta plast i de mest avancerade tillämpningarna. Förslutningar baserade på fiber eliminerar mikroplaster och kan minska CO2-utsläpp med 75-87%. Projektet har stor potential och stor risk och är därmed ett typiskt ”Moon-shot”-projekt.

Projektets syfte är att visa att en given fiberbaserad förslutning kan klara avancerade krav.

Blue Ocean Closures (BOC) strävar efter att ta fram fiberbaserade lösningar som direkt, i befintliga fyllinjer, ersätter plast eller metalkorkar. Detta betyder att den inledande delen av värdekedjan förändras till (pappersmassa-konverterat rullmaterial-formpressning) från (olja eller biobaserad råvara-plastpelets-extrudering-formjutning/pressning) men att resterade del hålls konstant (kvalitetskontroll-packning-distribution-förslutning). I den avslutande delen återvinns idealt fiberbaserade korkar som papper och plastkorkar som retur PE/PP. Notera att återvinningsgraden av PE/PP idag är <12% samt garden för papper är >70% samt att flaskor i detta fall återvinns i separata flöden (PET-glas-metall), strömmar som alla innehåller rester av pappersfiber från etiketter.

Konceptet kan alltså om det lyckas snabbt föras till marknad. Detta genom det ovan beskrivna drop-in-angreppssättet samt att återvinning sker i befintliga kedjor utan att tillföra nya störande material om de hamnar i fel kedja.

Därför är detta viktigt

Möjligheten att ersätta plast i förslutningar med biobaserade produkter tillverkade från pappersfiber från skogen har redan fascinerat många, så väl inom som utom industrin. Nu tar vi detta till nästa nivå, både för att nå de stora volymerna och att vis och inspirera andra med vad som är möjligt.

Förväntat resultat

Idag tillverkar Blue Ocean Closures (BOC) förslutningar av hög kvalitet till till exempel vätskekartongförpackningar. Enklare tester visar på potential att klara avancerade applikationer (experimental proof of concept). I projektet avser parterna att tillverka och verifiera speciellt designade skruvkorkar i den industriella maskin som företaget äger i Säffle (technology demonstrated in relevant environment).

BOC samarbetar idag med globala varumärkesägare kring flera förslutningskonpcet. BOC vill på detta sätt demonstrera potential för fiberbaserade förslutningar också för mer avancerade lösningar. Idag känner BOC till existerande lösningar och har en hypotes. Genom att tillsammans med en varumärkesägare utvärdera resultatets marknadsacceptans i mindre skala.

BOC har idag identifierat möjligheten att öka andelen produkter på marknaden med ett positivt hållbarhetsperspektiv som bedöms betydande också för avancerade produkter. Ingen förändring i SRL men ytterligare ett koncept undersökt

Deltagare

Blue Ocean Closures och Karlstads universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2023 till april 2024.