Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och maj 2019.

Företag som tillverkar och säljer olika typer av tvätt-, hud- och hårvårdsprodukter har ett starkt behov av betydligt mer miljömässigt hållbara tensider.

Projektet undersökte potentialen hos växten andmat som en miljö- och kostnadsmässigt hållbar biomassa för tillverkning av tensider. Applikationen för dessa tensider var tvätt- och disk samt hud- och hårvårdsprodukter. Projektets mål var att undersöka om det är miljö- och kostnadsmässigt hållbart att producera biotensider av andmat.

Under projekttiden gjorde projektet även en sammanställning av lagar och styrmedel i Sverige för odling och skördning av andmat, producerade en marknadsöversikt för biobaserade och miljömässigt hållbara tensider, tog fram en litteraturstudie om ämnet samt en studie kring immateriella rättigheter inom området. Projektet gjorde också en omvärldsanalys, samt en analys av tekniker och skördning när det gäller andmat.

Deltagare

pSk earth adaption AB, Helsingborgs kommun, Kemibolaget i Bromma Aktiebolag, Länsstyrelsen i Skåne län, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Orkla Care (Norge) och RISE.

Budget

Projektets budget var 1 000 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Ett större nyttjande av den idag outnyttjade biomassan andmat kan vara ett viktigt bidrag för framtidens bioekonomi. Skörden av andmat på våra nordliga breddgrader är cirka 10-20 ton torrvikt biomassa/hektar/år, jämfört med till exempel vete där samma siffra motsvarar 3-8 ton. Även företag som tillverkar och säljer olika typer av tvätt-, hud- och hårvårdsprodukter har ett behov av mer miljömässigt hållbara tensider.

Förväntade resultat

Projektet skulle öka kunskapen om andmat som en lämplig kandidat för produktion av tensider. Om så skulle vara fallet skulle detta ge möjlighet att kunna utnyttja en större andel av biomassan på ett mer resurseffektivt sätt.

Konkreta resultat

Principerna för framställning av tensid från andmat är validerat i laboratorium. Projektet visar på att andmat har en potential att vara enklare att odla och skörda jämfört med alger. Genom att utveckla teknologier för skördning och processer, samt genom att kombinera odlingen med avfallsanläggningar eller renhållningsverk ökar dess investeringspotential ytterligare. Mindre decentraliserade vattenbruk har fördelen med låga investeringskostnader, vilket innebär att innovationens spridningspotential kan snabbare öka i Sverige och globalt. En ny typ av affärsmodell kan etableras som är baserad på bio- och cirkulär ekonomins principer.

Nästa steg

Projektet har gått vidare med en ansökan för hypotesprövningsprojekt steg 2, samt en EU-ansökan för att få in mer kapital samt för att etablera ett nätverk inom EU och för att få fram en prototyp.