Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential

Projektet ska undersöka potentialen hos växten andmat som en miljö- och kostnadsmässigt hållbar biomassa för tillverkning av tensider. Applikationen för dessa tensider är tvätt- och disk samt hud- och hårvårdsprodukter. Projektets mål att är undersöka om det är miljö- och kostnadsmässigt hållbart att producera biotensider av Andmat. Projektet kommer under projekttiden att göra en sammanställning av lagar och styrmedel i Sverige för odling och skördning av andmat, producera en marknadsöversikt för biobaserade och miljömässigt hållbara tensider, ta fram en litteraturstudie om ämnet samt en studie kring immateriella rättigheter inom området. Projektet ska också göra en omvärldsanalys samt en analys av tekniker och sködning när det gäller andmat. Ett större nyttjande av den idag outnyttjade biomassan andmat kan vara ett viktigt bidrag för framtidens bioekonomi.

Förväntat resultat

Projektet ska öka kunskapen om andmat som en lämplig kandidat för produktion av tensider. Om så är fallet ger detta möjlighet att kunna utnyttja en större andel av biomassan på resurseffektivare sätt.

Deltagare

pSk earth adaptation AB i samarbete med ett flertal andra aktörer.

Budget & tidsplan

Projektbudget 1 000 000 SEK under en sexmånadersperiod.

Mer information

Peter Skagerlind
073-32 79 801
pSk earth adaptation AB