3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror (AMPOFORM)

Projektbudget: 11 MSEK (varav 4,938 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 3 år
Aktörer: RISE (projektledning), Stora Enso, Wematter, Ortopedteknik i Örebro och Fillauer Europe

Projektet syftade till att visa på hur biobaserade material kan användas inom den offentliga hälso- och sjukvården genom ett konkret exempel – 3D utskrivna proteser. Dessutom skulle projektet visa på att användning av förnyelsebara biobaserade material inte bara tillfredsställer ett miljömässigt behov hos sjukvården utan också har möjlighet att bli ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Läs mer i artikeln ”Mechanical performance of polymer powder bed fused objects – FEM simulation and verification”, Anders Lindberg, Johan Alfthan, Henrik Pettersson, Göran Flodberg och Li Yang, Additive Manufacturing, Volume 24, dec 2018.

Kontakt: Li Yang, RISE, e-post: li.yang@ri.se