Programstyrelse

BioInnovations Programstyrelse har ledamöter som representerar näringsliv, akademi, offentlig sektor och en neutral ordförande. Vinnova och Energimyndigheten kan adjungeras till styrelsen.

Programstyrelsen beslutar om strategiska projekt och utlysningar, godkänner projektstart och projektredovisningar samt beslutar om övriga aktiviteter av större vikt.

 

Adjungerade ledamöter

Nytt från Programstyrelsen

Här publiceras utdrag från Programstyrelsens sammanträden.

Nytt från Programstyrelsen 7 november 2018
Nytt från Programstyrelsen 7 september 2018
Nytt från Programstyrelsen 8 maj 2018
Nytt från Programstyrelsen 19 februari 2018