Vinnova öppnar utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt, i befintliga eller nya tillämpningar, vars avsikt är att reducera mängden avfall – genom hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning. Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Vad kan man söka för?
Utlysningen ska bidra till idéer, tjänster eller processer som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Genom utlysningen finansieras förstudier som ska analysera och utvärdera förutsättningarna (möjligheter och risker etc.) för att framgångsrikt genomföra etapp 2. Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser och enkla tester av lösningar som ska utvecklas och testas ytterligare i ett kommande utvecklingsprojekt.

Vem kan söka?
Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer ska bestå av minst två parter.

Utlysningen öppnade den 3 maj.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.