Vinnova öppnar satsning på innovationer i krisens spår

Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader.

– I det nuvarande läget ser vi ett stort behov av att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion, säger Erik Borälv, ansvarig för satsningen i en nyhet på Vinnovas webbplats.

Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

Erbjudandet kommer att vara sökbart i fem månader. Ansökningar bedöms minst en gång per månad. Förutsättningarna och behoven förändras snabbt vilket betyder att erbjudandet sannolikt kommer justeras varje månad.

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. 10 miljoner är avsatt till varje bedömningsomgång.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.