Utlysning öppen för utveckling av biobaserade produkter

BioInnovation öppnar nu åter tillsammans med Business Finland, CLIC Innovation och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stärka utvecklingen av teknologier som möjliggör en ökning av biobaserade produkter på marknaden.

Det finns idag många biobaserade lösningar som visat sig lovande i labbskala, men ofta saknas tekniska processer för uppskalning. Med utlysningen vill de fyra aktörerna stötta utveckling av processer och tekniker som kan ta dessa lösningar vidare till en nivå och skala som möjliggör beslut av företag om vidare implementering i produktionsskala.

I utlysningen uppmuntras svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för projekt med svenska parter som endast söker finansiering från Vinnova.

Den 9 maj arrangeras ett gemensamt Matchmaking Event i Stockholm för företag och forskare från både Finland och Sverige. Läs mer och anmäl dig här!

– Det finns en stor kompetens kring biobaserad utveckling i Finland och Sverige. Vi ser stora möjligheter med den här utlysningen att främja starka värdekedjor som kan få fler biobaserade produkter till marknaden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Att stötta uppskalning av teknologier och processer är viktigt och denna utlysning öppnar möjligheter för investeringsbeslut och affärer för idéer som tidigare validerats i mindre skala, säger Teija Laitinen, Head of Bioeconomy at CLIC Innovation.

Fakta om utlysningen
Utlysningen ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter” öppnade den 28 mars 2019. Sista ansökningsdag är den 17 september 2019. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. För svenska sökanden görs ansökan till Vinnova. Utlysningens volym för svenska parter är 25 miljoner kr. Den finska delen av utlysningen finansieras av Business Finland. För finska parter är utlysningsvolymen cirka 2,5 M€ och ansökan görs till Business Finland.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/mojliggorande-teknik/ (länk öppnas i nytt fönster).

Bakgrund till utlysningen
Utlysningen är en konkret samverkanseffekt av det samarbete som startades mellan länderna i samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat. Finland fick då en gåva från Sverige som var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Detta är andra gången de fyra aktörerna gör en gemensam utlysning.

Läs mer om Business Finland.

Läs mer om CLIC Innovation.

Läs mer om Vinnova.