Utlysning: 500 000 väntar på din idé!

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond

– En forskningsfond för framtidens material

Svensk massa- och pappersindustri behöver ständigt utvecklas för att stå sig i en allt tuffare konkurrens. Förnyelse är ett nyckelord. Stiftelsen avsätter därför varje år 500 000 kronor till ett Kompetensutvecklingspris som ska bidra till insikter om nya produktkrav och produktmöjligheter.

Alla gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa ny kompetens välkomnas. Förslag kan exempelvis avse en längre tids forskningsvistelse utomlands eller i Sverige, eller skapandet av nya nätverk inom eller utom landet. Mottagare av priset kan var forskningsledare, forskare eller forskarstuderande. Priset administreras av pristagarens hemmaorganisation.

Från prisutdelningen vid Skogsnäringsveckan 2017. Mottagaren av Kompetensutvecklingspriset, Thomas Öhlund vid Mittuniversitetet, står närmast Konungen.

Ansökan sker två i steg:

  • Skicka i ett första steg in en intresseanmälan. Den ska finnas hos oss senast 30 november 2017.
  • Ange där vem du är, vilken organisation du tillhör, din bakgrund och forskningsinriktning.
  • Beskriv kortfattat ditt förslag och hur det förväntas bidra till förnyelse.
  • Intresseanmälan kan också lämnas in av en organisation, men måste avse en person som är forskningsutförare, idégivare eller liknande.
  • I början av december väljer stiftelsens styrelse i ett andra steg ut ett mindre antal förslag och inbjuder berörda organisationer att senast 31 januari 2018 inkomma med en slutlig ansökan.

Frågor kan ställas till stiftelsens ordförande Lennart Eriksson som också tar emot intresseanmälan. Han nås på lennarteriksson.ele@gmail.com eller 070-523 19 42.

Priset delas ut vid Skogsnäringsveckan i april 2018.