Snart öppnar 2018 års utlysning inom Bio-Based Industries JU

Den 11 april beräknas den europeiska utlysningen inom Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) att öppna. Utlysningens fokus är råmaterial, process, nya produkter och ökad marknadsupptagning av biobaserade produkter.

BBI JU publicerade sin årliga plan för år 2018 i december förra året. I planen beskrivs fyra strategiska områden för ökad innovation inom den biobaserade sektorn som den kommande utlysningen kommer att fokusera på. De fyra områdena är;

  • ökad utvinning av råmaterial till befintliga och nya värdekedjor,
  • optimering av processer för integrerade bioraffinaderier,
  • utveckling av nya innovativa biobaserade produkter inom särskilda områden,
  • ökat tempo i marknadsupptagningen av biobaserade produkter.

BBI JU är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) och ansvarar för utlysningar inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Den kommande utlysningen är nummer fem av sju mellan åren 2014 och 2020 som BBI JU har hand om.

Besök BBI:s webbplats för mer information om utlysningen.