RE:Source utlyser medel för cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source genomför just nu en utlysning i samverkan med innovationsprogrammet LIGHTer om hållbar användning av lättviktsmaterial. Fem miljoner kronor är utlysta i satsningen.

Användningen av lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla:

  • Design av komponenter, konstruktioner och produkter.
  • Affärsmodell och erbjudande till marknaden.
  • Material och materialsammansättning.
  • Processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning.

Med lättviktsmaterial/-konstruktioner avses i denna utlysning material eller konstruktioner som är minst 20 procent lättare än motsvarande standardlösningar.

Två webinarium kommer att anordnas där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen. Datumen för dessa webinarium är den 5 maj kl. 14.00-15.00, respektive 2 juni kl. 10.00-11.00. Kontakta Johan Felix, innovationsledare, RE:Source , på e-post: johan.felix@resource-sip.se, om du är intresserad av att delta.

Läs mer om utlysningen här.