Ny utlysning från Vinnova för pilotprojekt som nyttjar storskalig forskningsinfrastruktur

Vinnova har öppnat utlysningen ”Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – 2020”.

I erbjudandet stöttas pilotprojekt av planerings- eller experimentkaraktär som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur motsvarande MAX IV och ESS. Projektförslagen ska bygga på ett behov hos minst ett svenskt företag och avse verifiering av om teknikerna är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov.

Medel kan sökas för förberedande projekt med en projekttid om max fem månader samt pilotexperiment med en projekttid om max 18 månader.

Läs mer om utlysningen här.