Ny utlysning för hypotesprövningsprojekt öppen

I dag öppnade BioInnovations utlysning ”Hypotesprövning steg 1”.  Utlysningen riktar sig till nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning som bidrar till att utveckla biobaserade material, produkter och tjänster. 

Utlysningen vänder sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen kan det röra sig om idéer som är tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idéerna kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå en marknad.

Utlysningen har en budget på 6 miljoner kronor. Projekt kan maximalt finansieras med 500 000 kr i denna utlysning. Av de stödberättigande kostnaderna i ett projekt ska minst 50 procent täckas av projektparter som är företag. Förväntad projekttid för ett projekt i ”Hypotesprövning steg 1” är maximalt sex månader.

Sista ansökningsdag är den 27 september 2018 klockan 14.00.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.