INNOWWIDE – utlysning för SMF som vill nå globala marknader

INNOWWIDE är en EU-utlysning som riktar sig till europeiska små-och medelstora företag (SMF) som vill nå ut på globala marknader. En utlysning är nu öppen med stängningsdatum 31 mars 2020.

SMF kan söka 60.000 Euro för en 6 månaders förstudie för att vidareutveckla och anpassa innovativa lösningar tillsammans med samarbetspartners i utvecklingsländer, large emerging economies eller utvecklade länder. Utlysningen koordineras av den spanska myndigheten CDTI och Eureka-sekretariatet i Bryssel medverkar som implementerande organisation. INNOWWIDE kan fungera som förstudiemedel inför innovationsprojekt med bland annat Kanada, Brasilien, Indien, Sydkorea, Japan, Singapore, USA och Kina.

Läs mer om utlysningen här.