Informationsdag om de sista utlysningarna i Horisont 2020

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den 25 oktober bjuder Vinnova in till en informationsdag i Stockholm med fokus på arbetsprogrammet 2018–2020.

Ungefär 300 miljarder kronor finns kvar att söka i Horisont 2020:s sista utlysningar 2018–2020 som lanseras i oktober. Programmet är öppet för deltagande från hela världen och riktar sig till såväl högskola/universitet och forskningsinstitut som till näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av att söka finansiering i Horisont 2020 eller arbetar med stöd kring finansieringsmöjligheter. Den riktar sig särskilt till dig som redan är bekant med Horisont 2020.

Mer information och anmälan på vinnova.se