Gemensam utlysning Sverige-Finland: Svar på frågor

Den gemensamma utlysningen mellan Sverige och Finland om utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter öppnade den 20 mars. Utlysningsformen är unik för BioInnovation och Business Finland och har väckt en del frågor bland annat om det går att söka medel för projekt med enbart svenska aktörer. Vi bad Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova, att räta ut några frågetecken.

Kan medel sökas för projekt med enbart svenska aktörer?
– Ja. Med den här utlysningen erbjuder vi en möjlighet till svensk-finska samarbetsprojekt, som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering, men det går lika bra att lämna in en ansökan med ett svenskt konsortium som då ansöker om finansiering från Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna. Projektkonsortiet måste bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Bedöms projekt som enbart söker svenska projektmedel i konkurrens mot svensk-finska samarbetsprojekt?
– Ja, det är en gemensam utlysning med gemensam bedömning.

Vad är en nyckelteknologi?
– Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill med denna utlysning stötta utvecklingen av möjliggörande processteg. Dessa processteg förväntas låsa upp nya möjligheter för användning av råvara och energi, tillverkning av nya material och kemikalier och tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper, samt nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar.

Var kan man vända sig med fler frågor?
– Många frågor besvaras när man läser hela utlysningstexten som finns på Vinnovas webbplats. Det går också bra att kontakta mig, anders.holmgren@vinnova.se,  08-473 32 13 eller BioInnovations programchef Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se, 08-762 79 95.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.