EU:s innovationsfond öppnar stora möjligheter för demonstration av koldioxidsnål teknik

Nu har ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik öppnat. Den totala budgeten för första utlysningen inom EU:s innovationsfond planeras till 1 miljard euro och för projektutvecklingsstöd 8 miljoner euro. Den 29 oktober ska ansökan till första steget skickas in.

I första utlysningen står storskaliga projekt i fokus. Projekten ska omfatta en total investering över 7500 000 euro. Projektet måste genomföras i ett av EU:s medlemsstater, Norge eller Island.

Innovationsfonden har två övergripande mål:

  1. Stödja projekt som demonstrerar innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.
  2. Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

Fondens fokusområden

Fonden fokuserar på följande områden:

  • innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier,
  • infångning och användning av koldioxid,
  • byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid,
  • innovativ produktion av förnybar energi,
  • energilagring.

I första utlysningen kan en ensam juridisk person eller ett konsortium ansöka om finansiering via fonden. Vid en ansökan från ett konsortium beviljas finansieringen till konsortiet, som ansvarar för att leverera projektet och tecknar ett konsortialavtal.

Bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. Det finns också möjlighet att söka finansiering för projektets förarbete.

Energimyndigheten svarar på frågor
Energimyndigheten är behjälplig att svara på frågor om EU:s innovationfond på e-post: eusinnovationsfond@energimyndigheten.se.

Utlysningstext
Här kan du läsa hela utlysningstexten.

Frågor & svar
Här finns frågor & svar om utlysningen.

Ansökningsportal
Ansökningar till utlysningen görs via EU:s Funding & tender opportunities portal.