EU-utlysning: ForestValue – Innovating the forest-based bioeconomy

I september väntas en stor EU-utlysning att öppna med fokus på tvärdiciplinära samverkansprojekt som bidrar till att transformera den globala ekonomin från ett beroende av fossila och icke förnyelsebara råvaror, till en hållbar biobaserad ekonomi. Utlysningen riktar sig till skogsnäringen och dess värdekedjor.

Utlysningens budget ligger på över 30 miljoner Euro och förhandsinformation finns nu tillgänglig.

Här kan du läsa mer (pdf)