Energimyndigheten lyser ut medel för utveckling av processer för biodrivmedel

Nu har Energimyndigheten öppnat en utlysning för projekt som vill utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg. Utlysningen omfattar cirka 45 miljoner kronor och sista dag för ansökan är den 25 juni.

Utlysningen är en del av Biodrivmedelsprogrammet, ett program som är planerat att pågå 2017–2023.

Läs mer om utlysningen här.