Nytt från Programstyrelsen 19 februari 2018

Programstyrelsen sammanträdde den 19 februari på Max IV i Lund, och fick i samband med mötet en visning av anläggningen och en beskrivning av det planerade strålröret ForMax.

Kort om pågående verksamhet och projekt
– Den andra etappen av BioInnovation, 2018-2020, har efter utvärdering av programmets första tre år beviljats av Vinnova
– Linda Larsson har anställts som ny kommunikatör för BioInnovation.
– Projektet ”Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA” har startat under ledning av SIS.
– Inom den första utlysningen i Treesearch har 11 doktorand- och post doc-projekt beviljats medel.

En uppdatering av arbetsordningen kommer att föreslås till vårens Generalförsamling. Detta för att spegla den utveckling som programmet genomgått. De viktigaste förändringarna är att Avdvisory Board föreslås utgå ur organisationen, och att Expert Teams får förändrade uppgifter.