Ylva Norén blir kanslichef på Delegationen för cirkulär ekonomi

Ylva Norén börjar sitt arbete som kanslichef den 10 december. Hon lämnar en tjänst på näringsdepartementet där hon i dag bland annat arbetar med skogsfrågor. Hon har lång erfarenhet som projektledare och samordnare från Regeringskansliet.

– Ylva är en driven nätverksbyggare med stort kontaktnät inom globalt utvecklingssamarbete, miljö, klimat och Agenda 2030. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med regeringens tvärgående prioriteringar såsom hållbar utveckling, säger Regina Summer, chef för enheten Miljö och Innovation, Tillväxtverket på myndighetens webbplats.

Syftet med Delegationen för cirkulär ekonomi är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Den ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Vi vill föra en dialog med alla aktörer ute i landet för att kunna sätta riktningen för strategin. Delegationen behöver skaffa sig en helhetsbild av vad som redan görs för att se vad Sverige behöver fokusera på, säger Ylva Norén på Tillväxtverkets webbplats.

Om Delegationen för cirkulär ekonomi
Regeringen har inrättat Delegationen för cirkulär ekonomi på Tillväxtverket. Syftet är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader. Sedan den 1 juni 2018 finns ett sekretariat inrättat hos Tillväxtverket som ska stödja delegationens arbete.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.