Workshop om att skriva ansökningar till Horisont Europa

Den 6 maj kommer BioInnovation tillsammans med SuSFor att arrangera en workshop med utbildning för aktörer som är intresserade av att göra ansökningar till Horisont Europa.

– Horisont Europa erbjuder många möjligheter och är spännande program. Men det år hård konkurrens om medlen. På 45 sidor måste du kunna visa att du kan möta ämnesområden i utlysningarna. Du måste kunna argumentera för varför ditt projekt och din idé kan göra skillnad och skapa resultat. Du behöver också kunna demonstrera att du kan leverera i projekten, sade Monica Schofield från TUTECH som kommer vara kursledare när hon berättade om workshoppens upplägg vid seminariet ”Ta din forskning till Europa”, som genomfördes den 15 april.

–  Det är utmanande att ta fram en ansökan. Därför är det bra att få utbildning i hur man gör detta på ett bra sätt. Det är målet med vår workshop – att på ett praktiskt sätt nå en konkurrenskraftig och övertygande ansökan med bra och förankrat stöd, berättade Monica Schofield.

Workshopen genomförs på engelska.

Till program och anmälan!