Workshop II – Hållbarhetskriterier och LCA inom BioInnovation

I workshopen presenteras de preliminära resultaten av förstudien: Vilka aktiviteter har prioriterats och valts ut för BioInnovations övergripande hållbarhetsprojekt?

Projektplanen kommer omfatta tre huvudsakliga delar som hänger nära samman:

  • Hållbarhetskriterier
  • Livscykelanalys (LCA)
  • Kommunikation och kunskapsspridning

Kom och lyssna, inspireras och diskutera! Kanske är projektet intressant även för din organisation att delta i?

Välkommen!

Maria Gustafsson, SIS (koordinator för förstudien)

Datum: 31 mars kl 9.30-12.30

Plats: SIS, Solnavägen 1E/Torsplan, Stockholm (plan 9)

Kaffe från 9.00 och mingellunch efteråt för den som önskar

Anmäl dig här