Workshop för BioEk2.0 – full fart framåt

""

Den 1 februari höll det relativt nystartade innovationsprojektetet BioEk2.0 ett stormöte för att tala om projektets framsteg och de frågor som projektet ska driva.

– Delprojekten har gemensamma frågor som vi kommer att driva. De är exempelvis lagstiftning kring nya typer av livsmedel, vikten av att identifiera och etablera kontakt med nyckelaktörer utanför projektet, samt vikten av att BioEk 2.0 visar på den samlade potentialen i att upparbeta och förädla restströmmar från skogs-, jord- och vattenbruk, säger Louise Staffas, som tillsammans med Erik Furusjö projektleder BioEk2.0.

Projektet startade i somras och är ett treårigt innovationsprojekt som fokuserar på djupgående forskning för att utveckla teknik och skapa nya möjligheter att använda restströmmar från skogs-, jord- och vattenbruk. Produkter som kan tillverkas från restprodukterna är bland annat livsmedel, kemikalier och drivmedel.

Läs mer om projektet här!