Workshop 20/1: Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter

En förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Förstudien har den formella titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige och den koordineras av SIS, Swedish Standards Institute. Ett antal parter är redan med – men vi vill ha input från fler och även fler som är villiga att delta i ett framtida projekt om dessa frågor!

Vill du påverka utformningen av BioInnovations eventuellt framtida hållbarhetsprojekt? Kan du tänka dig att delta i ett sådant projekt? Eller vill du helt enkelt bli informerad om vad som är på gång och/eller vad befintlig standard innehåller? Välkommen på workshop den 20 januari 2017!

Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
När: 20 januari 2017 09.00–12.00; kaffe och smörgås från 08.30, lunch 12.00–13.00 för de som önskar

Se programmet här (pdf)

Anmäl dig via denna länk

Sista anmälningsdag är 12 januari.

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta;
Maria Gustafsson
Projektledare, SIS
Tfn: +46 72 280 19 40
E-post: maria.gustafsson@sis.se