Webinar: Vad händer i USA och Kina när det gäller biobaserade produkter?

USA har ett stort offentligt inköpsprogram och konceptet PlantBottle som nu även Ford deltar i. Kina klassar biobaserat som prioriterad tillväxtindustri och siktar mot internationell konkurrenskraft närmaste året.

Vi presenterar resultat från projektet MARKPOLL som undersöker marknad och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer. I det här webinaret fokuserar vi på vad som händer i USA och Kina när det gäller biobaserat. Vi berättar hur förutsättningarna ser ut på marknaden och om politiska initiativ.

Webinar
Måndag 11 maj kl 14.30-15.30
Tisdag 19 maj kl 09.00-10.00

Anmäl dig genom att skicka ett mail till blagulkemi@ikem.se senast dagen före respektive webinar. Ange namn samt vilket datum du vill delta.

Om du befinner dig i Stockholm kan du också välja att delta hos IKEM – Innovations- och kemiindustrierna på Storgatan 19. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan.

Välkommen!