Webinar: Politiska förutsättningar för biobaserat i Sverige

Vad säger myndigheter och politiska talespersoner om biobaserat?

Vi presenterar resultat från projektet MARKPOLL som undersöker marknad och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer. I det här webinaret fokuserar vi på politiska förutsättningar och berättar vad myndigheter och politiska talespersoner inom energi-, miljö- och näringspolitik säger om biobaserat.

Webinar
Tisdag 12 maj kl 14.30-15.30
Onsdag 20 maj kl 09.00-10.00

Anmäl dig genom att skicka ett mail till blagulkemi@ikem.se senast dagen före respektive webinar. Ange namn samt vilket datum du vill delta.

Om du befinner dig i Stockholm kan du också välja att delta hos IKEM – Innovations- och kemiindustrierna på Storgatan 19. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan.

Välkommen!