Webinar: Biobaserade material och plaster. Nova Institutes marknadsöversikt – vad finns och vad är på gång?

Genomgång av den senaste globala marknadsöversikten från Nova Institut. Volymer och trender.

Vi presenterar resultat från projektet MARKPOLL som undersöker marknad och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer. I det här webinaret fokuserar vi på biobaserade material som finns på marknaden och vilka som är på gång baserat på Nova Institutes rapport ”Bio-based Building Blocks and Polymers in the World – Capacities, Production and Applications: Status Quo and Trends Towards 2020”.

Webinar
Måndag 25 maj kl 13.30-14.30
Onsdag 27 maj kl 09.00-10.00

Anmäl dig genom att skicka ett mail till blagulkemi@ikem.se senast dagen före respektive webinar. Ange namn samt vilket datum du vill delta.

Om du befinner dig i Stockholm kan du också välja att delta hos IKEM – Innovations- och kemiindustrierna på Storgatan 19. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan.

Välkommen!