Wargön Innovation blir ett nationellt centrum för utveckling av hållbara material

Från vänster: Martin Wänblom (vd, Innovatum), Marie Dahlin (kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg), Mikael Damberg (Närings- och innovationsminister), Martin Lindwall (vd, Lindwalls bygg AB).

Wargön Innovation bygger ett fristående utvecklingscenter som ska stå klart sommaren 2018. Där ska innovationer tas från labbsalar till kiloskala med fokus på utveckling av biobaserade och hållbara materialinnovationer. Utvecklingsprojekten kommer främst ha kopplingar till skogsråvara, men också till återvinning och utveckling av nya material från t ex textilier.

Projektet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för nya hållbara material har pågått sedan hösten 2012.

Idag stannar många innovationer på ett tidigt stadium eftersom möjligheten att testa innovationen i kiloskala är begränsad. Vi är därför jätteglada över att öppna ett utvecklingscenter som möjliggör samverkan mellan olika aktörer och som har bra förutsättningar att ta fram produkter och material som kan nå marknaden, säger Maria Ström, ledamot i BioInnovations Advsory Board och verksamhetsledare på Wargön Innovation.