Vinnovas generaldirektör om SIP:arna

Charlotte Brogren presenterade Vinnovas visioner för BioInnovation under BioInnovations Generalförsamling den 20:e april.

Se hela presentationen här