Vinnova öppnar upp möjligheter för företag att hitta forskare med specialkompetens

Det råder en stor kompetensbrist inom många av forskningens specialområden och samtidigt åker forskare med spetskompetens ofta tillbaka till hemlandet efter sitt fellowship för att det saknas arbete i Sverige. Nu tillhandahåller Vinnova flera möjligheter att tillgodose organisationers behov och samtidigt skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

En av lösningarna som ska hjälpa företag att hitta kompetenta forskare är matchningsverktyget Switch to Sweden där det i nuläget finns cirka 200 MSCA Fellows (Marie Skłodowska-Curie Actions Fellows) registrerade. Switch to Sweden är ett bra ställe att börja på för företag som söker nya talanger eftersom det i jämförelse med antalet forskare finns alldeles för få företag representerade.

En annan möjlighet är att anmäla sig till Science to Business live event där företag bland annat kan nätverka med forskare. För arbetsgivare med ett identifierat behov av internationell spetskompetens och där ett ekonomiskt rekryteringsstöd kan göra skillnad, finns Vinnovas utlysning Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens, där man kan söka upp till 500 kSEK från Vinnova, som ett bidrag till en forskares lönekostnader under 6 månader.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika möjligheter som Vinnova tillhandahåller: