Vinnova öppnar erbjudande för att forma ansökningar till Horisont Europa

Vinnova planerar att öppna en utlysning för att underlätta för aktörer som vill söka stöd inom Horisont Europa. Erbjudandet heter ”Främja svenskt deltagande i Horisont Europa” och planeras öppna den 7 maj.

Anders Holmgren, Vinnova

Anders Holmgren, Vinnova. Fotograf: Johan Olsson.

– Erbjudandet ingår i vår satsning Hållbar industri. Utlysningen gäller specifika ämnesområden eller ”topics” inom kluster 4 och 6 som hör till pelare 2. Tanken är att man ska kunna bygga ett konsortium och bygga upp en ansökan samt få stöd att skriva en ansökan, berättar Anders Holmgren som är handläggare på Vinnova.

Projektet ska resultera i en inlämnad ansökan som ska utgöras av minst tre svenska parter varav minst ett företag.

– Det kommer att finns flera ansökningsperioder, och den första inlämningen är den 4 juni 2021, berättar Anders Holmgren.

Läs mer om utlysningen.