Vindkrafttorn visar hur träkonstruktioner kan limmas på plats

Med sina modulära vindkrafttorn i trä vill Modvion leverera en slagkraftig produkt till energibranschen. Parallellt med sin industrialiseringsresa leder de ett BioInnovation-projekt som tar itu med viktiga detaljer för att i större omfattning kunna limma ihop trätornen ute i fält. Resultaten banar väg för limning av fler avancerade träkonstruktioner.

Sedan urminnes tider har människan använt vinden som energikälla, tänk bara på gamla tiders landskap där väderkvarnarna var självklara inslag. Så när Modvion – tillverkare av vindkrafttorn i trä – ska svara på frågan om deras idé är unik finns inte ett entydigt svar. Principen att bygga träkonstruktioner som drar nytta av vinden är förvisso gammal men när det kommer till att göra det på det här uppdaterade sättet är de rätt ensamma. Istället för typiska stål- eller betongkonstruktioner är det som lämnar Modvions fabrik tillverkat av förnybart laminerat granträ från Finland. Deras torn levereras i moduler och byggs ihop på plats.

Jonas Wranne, Modvion. Foto: Johan Olsson

Med stöd från BioInnovation leder nu Modvion ett projekt där också RISE och kemiföretaget Henkel ingår. Tillsammans utvecklar parterna det lim som sammanfogar tornets olika delar och de tar därtill fram en metodik för limning ute i fält – ett tillvägagångssätt som saknas i byggbranschen idag.

– En limkonstruktion kräver betydligt mindre underhåll än dagens konstruktioner med uppåt 50 000 bultar som måste skruvas åt varje år. Det är ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ som också kommer med miljö- och klimatfördelar, säger Jonas Wranne, Development engineer på Modvion. Vindkrafttornets koldioxidutsläpp är 90 procent lägre än ett vindkrafttorn i stål och när det är uttjänt kan det återvinnas till limträbalkar åt byggsektorn. Träråvarans produktlivscykel blir 100-150 år.

Vill möjliggöra storskalig limning utomhus

Foto: Modvion

Redan idag limmar Modvion sina torn. Men att limma kräver ett kontrollerat klimat och kontrollerad temperatur. Ett projektmål är därför att utveckla limmet så att det kan härda vid betydligare kallare temperaturer.

– Att utföra limprocesser i fält är känsligt, det är svårt att garantera de förhållanden som krävs för att få tillräcklig kvalitet på resultatet. Så det vi gör nu är att utveckla en tillförlitlig process och säkerställa att den blir tillräckligt snabb för att fungera i stor skala. Vi vill sammanställa resultaten till en rekommendation som ska användas vid framtida tornresning, säger Jonas Wranne.

Smart metod för fler träkonstruktioner

Förutom att projektet bidrar till Modvions pågående industrialiseringsresa ser RISE att resultaten kan komma till nytta för byggbranschen i stort:

Viktor Norbäck, RISE. Foto: Privat.

– Att utveckla kvalitetssäkrade metoder för limning utomhus är också användbart när man bygger andra slags träkonstruktioner. Den forskning som hittills gjorts visar att lim kan vara ett fördelaktigt alternativ både för att det är produktionseffektivt och ger ett bra resultat. Vår förhoppning är att sprida resultaten från det här projektet till fler företag inom byggsektorn, säger Viktor Norbäck, forsknings- och utvecklingsingenjör på RISE.

Om projektet
Deltagare: Modvion, RISE och Henkel.
Budget och tidplan: Projektet har en total budget på 6,8 MSEK och pågår från augusti 2023 till december 2024.