Vill skapa möjligheter för cirkulära affärsmodeller i Västsverige

Ulrika Bokeberg är sedan i maj ny ledamot i BioInnovations programstyrelse. Efter ett långt uppdrag som kollektivtrafik- och infrastrukturchef i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar Ulrika nu inom samma organisation med frågor inom näringslivsutveckling. Omställningen till cirkulära affärsmodeller, återvinning och elektrifiering är i fokus.

Ulrika Bokeberg. Foto: Johan Olsson

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen är ny ledamot i BioInnovations programstyrelse. Foto: Johan Olsson.

– Jag arbetar nu på avdelningen för näringsliv och innovation i ett team för cirkulära affärsmodeller. Vi ska stötta näringslivet att ligga i framkant i den gröna omställningen, och vi arbetar både med industrin och akademin för att attrahera nyetableringar och verka för ökat entreprenörskap, berättar Ulrika Bokeberg.

Uppdraget i BioInnovation passar därför väl in i Ulrikas roll, där bland annat cirkulär produktutveckling och återvinning är en viktig del.

Vi ser spännande utveckling och engagemang för att ställa om till mer cirkulära system

– I Västsverige ser vi behov av att få till cirkulära system, infrastruktur för både mekanisk återvinning och kemisk återvinning behöver utvecklas. Vi ser att det är viktigt att sådana system etableras i Västsverige där vi har såväl textilindustri som skogs- och kemiindustri. Vi ser spännande utveckling och engagemang för att ställa om till mer cirkulära system, exempelvis både inom vår regions textilkluster, och inom kemiindustrin i Stenungssund, förklarar Ulrika Bokeberg.

Ulrika Bokeberg började sin karriär utomlands. Hon är utbildad nationalekonom med examen inom miljöekonomi och via sitt examensarbete hamnade hon i Laos där hon undersökte landsbygdsvägars betydelse för fattigdomsbekämpning. Det ledde till jobb som konsult, först i en mindre och sedan större konsultfirma.

– Jag arbetade med vägar och järnvägars betydelse för samhällsutvecklingen, och fick också möjlighet att följa utvecklingen i Laos några år innan jag började på Västra Götalandsregionen 2005 och switchade därmed till ett regionalt perspektiv.

Under de drygt 11 år som Ulrika Bokeberg var kollektivtrafikdirektör och chef för kollektivtrafik och infrastruktur för Västra Götalandsregionen genomfördes en utfasning av fossila bränslen. Dessutom genomfördes flera satsningar som fått fler att välja kollektivtrafiken som färdmedel.

– Vi har verkligen ökat kollektivtrafikens marknadsandelar under den här tiden, med några steg tillbaka senaste åren med anledning av pandemin. Det har varit en viktig utvecklingstid för kollektivtrafiken i hela Sverige där fossila bränslen fasats ut i busstrafiken. Inom VGR genomfördes detta bland annat med hjälp av elektrifiering, biodiesel och biogas, förklarar Ulrika Bokeberg.

Hon poängterar vikten av att offentliga aktörer tar täten i sin roll som beställare för att öka takten i omställningen.

– Västra Götalandsregionen använder – liksom andra regioner – en oerhört stor mängd material, exempelvis inom hälso- och sjukvården men också inom byggande. Därför är det betydelsefullt att vi kan komma längre i arbetet med att substituera fossila material till biobaserade och skapa mer cirkulära flöden, förklarar Ulrika och tillägger;

– Vi kan göra skillnad för att förändra marknaden i Sverige!

Vi hälsar Ulrika Bokeberg varmt välkommen till BioInnovation!