Veckans hypotesprövningsprojekt

Under den här rubriken kommer vi varje vecka att låta två av de beviljade hypotesprövningsprojekten presentera sig lite närmare.

Streaming Materia – immateriellt ägande av fysiska objekt
Projektet avser genomföra ett praktiskt, gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, industri, forskning och konst för att pröva möjligheterna att utveckla ett biobaserat material för tillfälliga textilier med kort livslängd, från svensk biobaserad råvara till en internationell marknad. Genom att tillföra cyklisk förgänglighet i materialdesign avser projektet pröva hur komposterbara, flyktiga plagg gjorda av cellulosa skulle kunna resultera i radikalt förändrade konsumtionsmönster för mode- och konfektionsindustrin med kläder som konsumeras i cykler, på samma sätt som mat.

Ecohelix tillämpning med dissolving massaproduktion
Ecohelix teknologi kan användas för att extrahera och uppgradera hemicellulosor från olika massaprocesser. Det finns ett stort utbud av hemicellulosor med potentialen att användas för att ersätta petroleumbaserade och icke förnybara produkter inom t.ex. förpackningsindustrin där det är viktigt med goda barriärsegenskaper. Med Ecohelix bioteknologi möjliggörs användandet av uppgraderade hemicellulosorna för att skapa hållbart material med förbättrade materialegenskaper för slutkunden. Nu vill vi expandera detta koncept till dissolvingindustrin där mycket större strömmar av hemicellulosor hanteras tillsammans med industriell partner. Vi vill ta reda på hur den tekniska potentialen, slutmarknaden och en pilotanläggning skulle se ut.

Ta del av alla beviljade hypotesprövningsprojekts presentationer här.