Veckans hypotesprövningsprojekt

Under den här rubriken kommer vi varje vecka att låta två av de beviljade hypotesprövningsprojekten presentera sig lite närmare.

Manufacturing of short-fibre yarn
The purpose of the project is to test simple and alternative methods in manufacturing of paper yarns. We will study the possibilities of twinning yarns from paper strips by spin-drawing with addition of chemicals, and the goal is to determine if spin-drawing is feasible for producing paper yarns. Paper yarns have a green profile and has the potential to be produced in large volumes at moderate costs. Paper yarns have the potential to replace yarns made from fossil-based raw materials in different applications, for instance in textiles. Paper yarns and products made thereof could be expected to fit into already existing recycling systems.

3D Bioprinting av funktionella material från ved, Wooding
3D-printing sägs vara verktyget som kan ta tillverkningsindustrin genom en ny revolution. Om biobaserade material som cellulosa från träd skall kunna konkurrera med plaster måste samma processmöjligheter finns för de biobaserade materialen. Tyvärr går inte cellulosa att smälta och därför går inte samma 3D-printingprocess som för plaster att använda. Vi vill utvärdera 3D-bioprinting som en möjlig process för att tillverka 3D-strukturer från biomaterial, där en hydrogel bestående av Cellulosa Nano Fibriller (CNF) kommer vara det första materialet att testas. Genom att blanda cellulosagelen med kolnanorör kan man dessutom skapa ett elektriskt ledande material som kan användas till elektriska kretsar. Sensorer till förpackningar och textilier, som även utvinner energi, är exempel på tillämpningar.

Ta del av alla beviljade hypotesprövningsprojekts presentationer här.