Veckans hypotesprövningsprojekt

Under den här rubriken kommer vi varje vecka att låta två av de beviljade hypotesprövningsprojekten presentera sig lite närmare.

Svenstillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar
Syftet med projektet är att katalysera utvecklingen av ett svensktillverkat proteinrikt livsmedel med hög miljöprestanda. Projektets mål är att utreda de tekniska möjligheterna och identifiera de miljömässiga fördelarna med produktion av svampprotein från skogsindustriella restströmmar.

Med en ökande global befolkningsmängd är en av de stora samhällsutmaningarna att möta den ökande efterfrågan på protein på ett hållbart sätt. I detta projekt kommer en ny värdekedja där restströmmar från skogsindustrin blir en råvara för livsmedelsindustrin att utvärderas. Detta har potential att gynna de båda industriella sektorerna genom ökad efterfrågan på nationellt tillgänglig råvara och en ny svensk miljövänlig produkt. Detta bidrar till målen inom bioinnovation genom utveckling av en ny produkt som har potential att produceras på ett resurseffektivt sätt.

EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare
Syftet med EkoMini är att hjälpa till att byta hela produktionskedjan för båtar från fossilbaserade till biobaserade material, vilket bidrar till visionen om bioinnovation. För att uppnå detta måste EkoMini bevisa projektets drivande idé att båtstrukturer kan byggas helt och hållet av biobaserade kompositmaterial och fortfarande vara konkurrenskraftiga ekonomiskt och prestandamässigt. Det långsiktiga målet är att användningen av nya biobaserade kompositmaterial i båtstrukturer kraftigt kommer att minska båtindustrins koldioxidutsläpp sett ur ett livscykelperspektiv. Detta kommer att ge de svenska båtbyggarna ett tekniskt försprång och därmed konkurrenskraft gentemot tillverkare i andra länder.

Ta del av alla beviljade hypotesprövningsprojekts presentationer här.